top of page

Lezingen

Lezingen zijn een fijne manier om in korte tijd 'up-to-date' te worden van voor jou relevante topics.

De lezingen duren 2 uur en er is altijd een interactief gedeelte waar je vragen kan stellen. Alle lezingen kunnen Incompany online of op locatie aangeboden worden. 

De werking van Vaktherapie bij trauma en chronische stress vanuit neurowetenschappelijk perspectief

Uit onderzoek weten we dat neuropsychologische processen die geactiveerd worden tijdens het vormgeven in de kunsten, analoog zijn aan de processen die het (dagelijks) functioneren aansturen en bepalend zijn voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ik noem dit neuro-analoge processen. Bij personen met lichamelijke en/of psychische klachten, zijn deze processen doorgaans verstoord. Hierdoor verminderd het adaptief vermogen. Maar hoe zit dat nu precies bij trauma- en stressgerelateerde klachten? Welke rol speelt het autonoom zenuwstelstel vanuit o.a. de Polyvagale theorie hierin? En het limbische systeem, de HPA-as en neuroplasticiteit?  En wat kan Vaktherapie daarin betekenen?

female brain pink_edited.jpg

"ART WORKS"
De regulerende werking van beeldende therapie bij trauma en chronische stress vanuit neurowetenschappelijk perspectief

Wist je dat veel cliënten in de GGZ met uiteenlopende hulpvragen een voorgeschiedenis hebben van (vroegkinderlijk) trauma of chronische stress? Deze hebben een ontregelende werking op de stress-respons systemen waardoor gebalanceerd en adaptief functioneren wordt belemmerd. Uit mijn promotieonderzoek bleek dat beeldende therapie specifiek gerelateerd is aan balans en adaptief vermogen als aspecten van gezondheid. In deze online lezing focussen we specifiek op de regulerende werking van de beeldende kunstvorm - materiaal, techniek en instructie-  in beeldende therapie op de stress-respons systemen. Met heel veel aandacht voor de methodische en praktische toepassing van de beeldende kunstvorm. En een verklaring vanuit neurowetenschappelijk perspectief in een taal waarmee je ook je cliënten en collega's uit kunt leggen hoe beeldende therapie bijdraagt aan herstel van balans en vergroten van adaptief vermogen.

art brain_edited.jpg

Creative perspectives

Ben je docent beeldende vorming? En kom je in aanraking met leerlingen of cursisten met uitdagend gedrag? Dan is deze lezing interessant voor jou. Inzichten vanuit de beeldende therapie worden vertaald naar het onderwijs beeldende vorming. Het geeft je ideeën en handreikingen over hoe je het beeldend vormgevingsproces kan blijven stimuleren.

Kunst Studio Muur
bottom of page