top of page
3D Face Parts_edited_edited.jpg

ArTA

ArTA (Art Therapy Assessment) is een evidence-based assessment om zicht te krijgen op waar en waardoor iemand vastloopt en waar ontwikkelruimte zit. Hiermee kan in kaart gebracht worden hoe iemand met uitdagende situaties, zoals stress in studie of werk, omgaat en wat de potentie is in het vergroten van adaptief vermogen. Dit assessment kan toegepast worden in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook in de private sector en is ontwikkeld op basis van de bevindingen uit mijn promotieonderzoek. Ik schrijf erover o.a. in mijn boek en heb er scholing bij ontwikkeld. 

Vijf kenmerken van ArTA

light bulb.jpg

Evidence-based

ArTA is gebaseerd op grondig wetenschappelijk promotieonderzoek. Met vier studies en zeven deelstudies is de relatie tussen de beeldende kunstvorm en geestelijke gezondheid onderzocht. De resultaten laten zien dat het beeldend proces en beeldend product significant gerelateerd zijn aan de balans tussen denken en voelen en het adaptief vermogen, oftewel veerkracht en psychologische flexibiliteit van de cliënt.  

paint-brushes-and-colors-delphimages-photo-creations.jpg

Breed inzetbaar

De bevindingen van het onderzoek zijn tot stand gekomen op basis van een groot aantal beeldend therapeuten met verschillende visies. En een nog groter aantal cliënten met uiteenlopende hulpvragen in de volwassen GGZ. ArTA overstijgt hierdoor verschillende benaderingswijzen en problematieken. ArTA is daarmee breed inzetbaar.

Balance.jpg

Gericht op de gezondheid van de cliënt

Binnen ArTA wordt geestelijke gezondheid niet in termen van stoornissen en ziekten beschouwd, maar in termen van (dis)balans tussen denken en voelen én adaptief vermogen. De kracht, mogelijkheden, potentie en ontwikkelruimte van de cliënt om gezondheid te vergroten staan centraal. Deze komen niet zozeer tot uitdrukking in wat iemand maakt, maar HOE iemand dat doet.

aanwijzen.jpg

Systematisch, gericht & efficiënt

ArTA is, na training, in te passen in de reguliere klinische praktijk en ondersteunt beeldend therapeuten om gericht, systematisch en efficiënt te observeren. Dit leidt tot het stellen van een beeldend therapeutische diagnose, het formuleren van behandeldoelen en het bepalen van evidence-based interventies. Dit verhoogt de kwaliteit van behandeling van de cliënt.

groupDiscussion_628172_7-1024x651 (1).jpg

Heldere taal

De disbalans en het adaptief vermogen worden tastbaar en zichtbaar in het beeldend proces en het beeldend product. Niet alleen voor de therapeut, maar ook begrijpelijk en heel concreet voor andere behandelaren en betrokkenen. Én zeker ook voor de cliënt. Dit helpt in het afstemmen en bij het de cliënt actief te betrekken bij het behandelproces.

bottom of page