top of page
3D Face Parts_edited_edited_edited.jpg

ArTA Verdiepende Cursus

Heb je de ArTA Basis Cursus afgerond en wil je ArTA efficiënt toepassen in je eigen werkcontext, de theorie verdiepen vanuit neurowetenschappelijk kader en je behandeling daarmee onderbouwen? Dan is deze cursus voor jou. De eerstvolgende cursus start op 1 maart 2024. Zie alle data beneden.

Vind je een verdiepende cursus teveel? Dan is wellicht de Begeleide Intervisie voor jou passend.

 

Inhoud              

Deze cursus borduurt voort op de Basis Cursus. We gaan dieper in op de theorie van ArTA, waarbij we ook vanuit een neurowetenschappelijk kader kijken naar de werking van beeldende therapie.

Je oefent met de toepassing van ArTA in je eigen werkcontext. In de Basis Cursus heb je kennisgemaakt met de ArTA methode. In deze verdiepende cursus staan we stil bij het efficiënt integreren in jouw specifieke werkcontext, waarbij we onder andere oefenen met een verkort ArTA observatieformulier.

Daarnaast maken we de vervolgstap naar de behandeling: hoe kun je op basis van ArTA de behandelinterventies zodanig vormgeven dat je de cliënt in de gelegenheid stelt om aan de geformuleerde doelen te werken? We besteden daarbij ook aandacht aan de genuanceerde en complexe context van de cliënt.

 

Ook besteden we aandacht aan hoe je jouw beeldend therapeutische bijdrage kunt positioneren en communiceren naar andere betrokkenen zoals behandelaren, zorgprofessionals en de cliënt zelf. Er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen.

 

Doel                  

Na succesvolle afronding van deze cursus:

 

  • Beheers je de ArTA-methode beheersen in diverse en complexe situaties in je eigen werkcontext.

  • Observeer en diagnosticeer je efficiënter in je eigen werkcontext.

  • Kun je behandelinterventies formuleren, uitvoeren en evalueren op basis van de ArTA-diagnose.

  • Kun je de werkingsmechanismen van beeldende therapie vanuit neurowetenschappelijk perspectief toelichten.

  • Kun je de bijdrage van beeldende therapie in termen van observatie, assessment en behandeling positioneren en communiceren naar anderen die bij de behandeling betrokken zijn, zoals zorgprofessionals en natuurlijk de cliënt.

 

 

Je laat zien dat je deze doelen hebt bereikt door het schrijven van een kort casusverslag.

 

Voor wie

Beeldend therapeuten die de methode ArTA verder willen verdiepen en willen beheersen en efficiënt toepassen in uiteenlopende en/of complexe situaties in de eigen klinische werkcontext met volwassenen.

Max. aantal deelnemers

Om voldoende aandacht te hebben voor ieders ervaringen in het werken met ArTA in de klinische praktijk, werken we met een groep van minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. 

Duur:                  

Totaal 30 uur verdeeld in:

- 6 bijeenkomsten van 2 uur

- 8 uur oefenen in de praktijk in de eigen werkcontext

- 10 uur zelfstudie, inclusief afrondend casusverslag (online begeleiding inbegrepen)

Door:                   Dr. Ingrid Pénzes

Waar:                  Online

                             Indien wenselijk kunnen één of meerdere bijeenkomsten fysiek op locatie plaatsvinden. O.b.v. de                                             deelnemers wordt dan gekeken naar een passende en voor iedereen bereisbare en betaalbare locatie.

Wanneer:

2024

De volgende vrijdagochtenden van 10.00-12.00 uur:

1 Maart

8 Maart

15 Maart

22 Maart

5 April

19 April

Deze groep is vol.

Ben je geïnteresseerd in de deelname aan de volgende groep, dan stuur me een berichtje hier.

Kosten

InCompany: in overleg

Losse inschrijving: €550,- (dit is voor de Online cursus).

PE-punten

Je kunt 30 punten 'niet vooraf geregistreerde beroepsspecifieke bijscholing' opvoeren voor Register Vaktherapie. Je krijgt een ArTA Certificaat na afronding van de cursus als je actief hebt deelgenomen aan alle onderdelen en deze succesvol hebt gehaald. 

Inschrijven?

Vragen? 

Stuur me een bericht, dan neem ik snel contact met je op!

bottom of page