top of page
3D Face Parts_edited_edited_edited.jpg

ArTA Basis Cursus

Wil je de basis van de methode ArTA beheersen en kunnen toepassen in de praktijk? Dan is deze cursus voor jou. 

Op 27 September 2024 start de volgende groep op de vrijdagochtend.

Zie alle data hieronder.

Inhoud              

In deze cursus maak je kennis met de theorie en leer je de 4 stappen van de methode ArTA toe te passen. Je oefent met het observeren van ‘materiaalinteractie’, ‘materiaalbeleving’ en het ‘beeldend product’ en het daarvan interpreteren in termen van balans en adaptief vermogen o.b.v. casuïstiek in je eigen werkcontext.  

Doel                  

Na succesvolle afronding van deze cursus beheers je de basis van de methode ArTA en kun je hem toepassen in de praktijk.

1. Je kent de theorie van de methode ArTA.

  • Je weet welke aspecten van geestelijke gezondheid zichtbaar worden in de beeldende kunstvorm.

  • Je bent je bewust van het belang van beeldend therapeutische observatie en diagnostiek in het kader van indicatiestelling en behandeling.

  • Je weet hoe een beeldend therapeutische diagnose geformuleerd kan worden op basis van de observatie van ‘materiaalinteractie’, ‘materiaalbeleving’ en ‘formele kenmerken van het beeldend product’.

  • Je kent de vier stappen van ArTA; observeren, analyseren, interpreteren en formuleren.

  • Je weet hoe het observatieformulier ArTA gebruikt dient te worden.

 

2. Je past de vier stappen van de methode ArTA middels het  observatieformulier toe in je        eigen werkcontext. Je kunt:

  • de concepten  ‘materiaalinteractie’, ‘materiaalbeleving’ en ‘formele kenmerken van een beeldend product’ observeren.

  • patronen in materiaalinteractie, materiaalbeleving en formele kenmerken van beeldend producten analyseren.

  • deze patronen interpreteren in termen van geestelijke gezondheid.

  • een beeldend therapeutische diagnose o.b.v. ArTA formuleren.

Je toont aan deze doelen behaald te hebben middels het invullen van het ArTA Observatieformulier (gaandeweg de cursus en onder begeleiding).

Voor wie

Beeldend therapeuten die de methode ArTA willen leren toepassen in de praktijk met volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar.

Max. aantal deelnemers

Om iedereen voldoende aandacht te geven wordt gewerkt met groepen van maximaal 5 deelnemers.

Duur                  

Totaal 24 uur verdeeld in:

- 6 bijeenkomsten van 2 uur waarvan: 

2 uur Inleiding

2 uur theoretische kennismaking 

2 uur introductie gebruik observatieformulier ArTA

3 x 2 uur Begeleide intervisie

- 8 uur oefenen met eigen casus in de praktijk 

- 4 uur zelfstudie

Waar:                  Online

Door:                   Dr. Ingrid Pénzes

Wanneer:

2024 

De volgende vrijdagochtenden van 10.00-12.00 uur:

27 September

4 Oktober

11 Oktober

25 Oktober

8 November

22 November

Kosten

InCompany: in overleg

Losse inschrijving: € 580,-

PE-punten

Je kunt 24 punten 'niet vooraf geregistreerde beroepsspecifieke bijscholing' opvoeren voor Register Vaktherapie. Je krijgt een bewijs van deelname na afronding van de cursus. Tevens ontvang je een ArTA-Basiscertificaat als je actief hebt deelgenomen aan alle onderdelen en de methode ArTA in voldoende mate beheerst.

Inschrijven?

Vragen? Of wil je de cursus Incompany?

Stuur me een bericht, dan neem ik snel contact met je op!

bottom of page